Notice: Undefined variable: txt in C:\inetpub\wwwroot\LFNEW\moduls\publ\classes\publ_class.php on line 800

На 18.03.2016 г. формирование за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия (ФОППБ) от състава на военно формирование 52590 - Ямбол с групов ръководител капитан Димитър Дренски откри и разузна 11 бр. противотанкови мини Ба III, открити в района на гранична пирамида № 176 и в сградата на застава „Странджа”.

Copyright © 2017 Сухопътни войски. Всички права запазени