Доставка на строителни материали
НомерLF-2017-008
Вид на процедуратаПублично състезание
Срок за приемане на офертите17:00 часа на 27.07.2017 г.
Състояние на процедуратаОтворена
Обявление в РОП02953-2017-0003
Обявление в Държавен вестникне се изисква
Лице за контактВасил Тодоров, тел.02/9223409
Документация
ИЗТЕГЛИ07.07.2017 г. 15:54Решение за откриване на процедура
ИЗТЕГЛИ07.07.2017 г. 15:55Обявление за поръчка
ИЗТЕГЛИ07.07.2017 г. 15:59Документация за участие
ИЗТЕГЛИ07.07.2017 г. 16:01Образци на документи /приложения/
ИЗТЕГЛИ26.07.2017 г. 12:54Разяснение по зададен въпрос
ИЗТЕГЛИ09.08.2017 г. 10:02Протокол №1 по чл.54, ал.7
ИЗТЕГЛИ29.08.2017 г. 14:57Протокол №2 по чл. 54, ал. 12 и чл. 56, ал. 2 от ППЗОП
ИЗТЕГЛИ29.08.2017 г. 15:02Съобщение за отваряне на ценовите предложения
ИЗТЕГЛИ07.09.2017 г. 16:29Протокол №3 по чл. 57, ал.3 от ППЗОП
ИЗТЕГЛИ09.10.2017 г. 14:36Протокол №4 по чл.58, ал.1 от ППЗОП
ИЗТЕГЛИ10.10.2017 г. 15:44Доклад по чл.60, ал.1 от ППЗОП
ИЗТЕГЛИ13.10.2017 г. 10:18Рeшение за определяне на изпълнител
ИЗТЕГЛИ16.10.2017 г. 16:19Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП
Copyright © 2017 Сухопътни войски. Всички права запазени