На 10.07.2013 г. формирование за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия (ФОППБ) № 7 от състава на военно формирование 44220 - Пловдив с групов ръководител капитан Васил Димитров унищожи 2 (два) броя ръчни гранати с дървена дръжка, тип „бухалка”, открити в частен имот на ул. „Девети септември” № 3 в с. Дюлево, обл. Пазарджик.

Copyright © 2018 Сухопътни войски. Всички права запазени