На основание отправено искане от Директора на Главна Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” - МВР главен комисар Николай Николов в 04:00 часа днес, 14.07.2017 г., модулното формирование за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия (ФОППБ) при пожар от военно формирование 56 040, от състава на Бригадно командване-Благоевград, беше приведено в действие за потушаване на горски пожар в землището на село Стара Кресна, община Кресна, област Благоевград.

Под ръководството на командира на бригадното командване полковник Иван Иванов и командира на военно формирование 56 040 майор Кирил Спаневиков 58 военнослужещи и 5 броя техника от 06:00 часа сутринта се включиха в изпълнението на задачите по локализиране и потушаване на пожара, оказване на помощ при пожарогасителни работи в сухи треви и горски масиви в непосредствена близост и опасност за Национален парк Пирин.

Copyright © 2018 Сухопътни войски. Всички права запазени