Днес, 18.01.2018 г.,  във Военен клуб – Стара Загора се проведе Анализ на резултатите от дейността на 2-ра механизирана бригада за учебната 2017 година, на който  присъства командирът на Сухопътните войски  генерал-майор Михаил Попов.
Анализът започна с експозе на командира на формированието бригаден генерал Костадин Кузмов, продължи с изказвания на заместник-командира полковник Недялко Ников, на заместник-командира по логистичното осигуряване полковник Тодор Тодоров, офицери от управлението на бригадата и командирите на военни формирования.
Бригаден генерал Кузмов подчерта:„През 2017 година бригадата изпълни всички планирани и допълнително поставени задачи в рамките на отпуснатия ресурс. Ето защо считам, че имахме една успешна година, а военнослужещите достойно защитиха името на 2-ра Тунджанска механизирана бригада, навсякъде където изпълняваха задачи… Нека направим така, че цялостната дейност  през 2018 година да върви в посоката напред и нагоре!”.
Генерал-майор Попов акцентира на това, че „трудът, който е положен  от личния състав на бригадата е видим, оценява се и командването на Сухопътните войски  е благодарно за това. Благодаря за старанието, професионализма и всеотдайността. Задачата през 2018 г. е да поддържаме придобитите способности и подготовка и да ги доусъвършенстваме“  завърши той.

 

Copyright © 2018 Сухопътни войски. Всички права запазени