10.03.2016
На 09.03.2016 г. формирование за овладяване и/или преодоляване на последствия от бедствия от военно формирование 22220 - Сливен от Сухопътните войски с ръководител старши лейтенант Михаил Попов извърши разузнаване и унищожаване на 1 бр. артилерийски снаряд, открит в двора на търговско дружество “Кондор Ауто” ЕООД на ул. “Самуиловско шосе” в гр. Сливен.
10.03.2016
На 09.03.2016 г. формирование за овладяване и/или преодоляване на последствия от бедствия от военно формирование 34750 - Карлово с ръководител майор Христо Дъбов извърши разузнаване и унищожаване на 1 бр. бронебойно - трасиращ снаряд, открит при селскостопанска дейност в земеделски масив в местността “Кър Алан”, северно от с. Анево, община Карлово.
10.03.2016
На 09.03.2016 г. формирование за овладяване и/или преодоляване на последствия от бедствия от военно формирование 54990- Враца от Сухопътните войски с ръководител старши лейтенант Калоян Методиев извърши разузнаване и унищожаване на 1 бр. артилерийски снаряд, открит в района на язовир “Огоста” от гражданин и пренесен от него в дома му на ул. “Елин Пелин” № 16 в гр. Монтана.
08.02.2016
На 05.02.2016 г. формирование за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия (ФОППБ) от състава на военно формирование 54990 - Враца с групов ръководител капитан Калоян Методиев унищожи 1 бр. ръчна отбранителна граната „Ф - 1”, открита в района на с. Дърманци, общ. Мездра, обл. Враца.
04.02.2016
На 03.02.2016 г. формирование за овладяване и/или преодоляване на последствия от бедствия от военно формирование 52590 – Ямбол от Сухопътните войски с ръководител капитан Димитър Дренски извърши разузнаване и унищожаване на 1 бр. противотанкова граната, открита в близост до хижа “Люляк” в землището на гр. Стралджа, област Ямбол.
Copyright © 2018 Сухопътни войски. Всички права запазени