08.04.2015
Днес, 8 април, продължават действията на военнослужещите от Специализираната тактическа група в района на складовата база за боеприпаси на ВМЗ – Сопот до с. Иганово, общ. Карлово. Ще се изпълняват задачи по разузнаване и повърхностно прочистване на пътната мрежа в административния и производствения райони на ВМЗ – Сопот, разузнаване и повърхностно прочистване на пътната мрежа в складовата база за боеприпаси и обезопасяване на складови помещения на „ВМЗ”АД г. Сопот – площадка с. Иганово
Вчера, 7 април, бяха открити и сдадени с приемо-предавателен протокол на представител на РПУ- Карлово 69 единици различни видове боеприпаси. Предадена бе 50 кг скрап на ВМЗ – Сопот. Разузнати и повърхностно прочистени бяха пътища с дължина 7270 м. Разузната и повърхностно прочистена бе площ в района на складовата и производствената бази от 498 дка.
От началото на дейностите на военнослужещите от Специализираната тактическа група са разузнати и прочистени ... още
08.04.2015
В изпълнение на Плана за подготовка на 61 мбр за 2015 г., за времето от 07 до 09.04.2015 г., във военно формирование 38640-Казанлък се извършва проверка и оценка на бойните способности на щаба и формированията по критериите на CREVAL като декларирано формирование от силите на НАТО.
Тя се провежда по документи и включва няколко проверки.
Цялостната готовност на дивизиона се проверява от комисия оценители от Командването на Сухопътните войски под ръководството на полковник Пламен Йорданов.
         В хода на проверката се отчитат резултатите и се правят изводи и препоръки за подготовката на формированието.
В мероприятието участва и контролна група от Сухопътното командване на НАТО (LANDCOM) в гр. Измир, Турция.
07.04.2015
Днес, 7 април, продължават действията на военнослужещите от Специализираната тактическа група по разузнаване и повърхностно прочистване на площи и пътна мрежа в складовата база за боеприпаси на ВМЗ – Сопот до с. Иганово, общ. Карлово и обезопасяване на складови помещения на „ВМЗ”АД г. Сопот – площадка с. Иганово.
При изпълнение на задачите вчера, 6 април, бяха открити и сдадени с приемо-предавателен протокол на представител на РПУ- Карлово 93 единици различни видове боеприпаси.
Разузнати и повърхностно прочистени бяха пътища с дължина 9800м.
06.04.2015
Днес, 6 април, продължават действията на военнослужещите от Специализираната тактическа група с командир майор Стоян Митков по разузнаване и повърхностно прочистване на пътната мрежа в складовата база за боеприпаси на ВМЗ - Сопот до с. Иганово, общ. Карлово.
На 3 април военнослужещите изпълняваха задачи по разузнаване и повърхностно прочистване на пътната мрежа в производствената база за боеприпаси и обезопасяване на складови помещения на „ВМЗ”АД гр. Сопот - площадка с. Иганово. Разузнати и повърхностно прочистени бяха пътища с дължина 9100 м.
Открити и сдадени с приемо-предавателни протоколи на представител на РПУ - Карлово бяха 68 единици различни видове боеприпаси.
03.04.2015
Военнослужещи от състава на военно формирование 42600 Мусачево, се включиха, днес 3 април в кампанията по пролетно почистване на София. Военнослужещите почистиха района покрай жп линията на ул. "Рилска обител" в жк "Левски", район "Подуяне". Столичния инспекторат осигури логистична подкрепа на доброволците, като предостави ръкавици и чували за прибиране на отпадъците.
Столичния инспекторат в лицето на председдателя по почистването Стефка Енчева, благодари на военнослужещите, които се включиха в кампанията "Пролетно почистване 2015".
За поредна година Столична община чрез Столичен инспекторат организира традиционно пролетно почистване на столицата
Copyright © 2016 Сухопътни войски. Всички права запазени