08.06.2017
Командно-щабно учение „Инженерен щит 17” се проведе от 6 до 8 юни 2017 г. в 55-ти инженерен полк  - Белене под ръководството на командира на полка полковник Росен Арабаджиев.
Темата на учението е „Действие на инженерен батальон за осигуряване инженерна поддръжка на Сухопътния компонент в операция по отбрана на морски бряг и на широка водна преграда”. Целите са насочени към оценка на подготовката на щабовете на 55 инженерен полк и 54 инженерен батальон, усъвършенстване на оперативните способности на двата щаба по планиране, организиране и участие в провеждането на операция по отбрана на морски бряг и на широка водна преграда и управление действията на подчинените формирования.
В него участват военнослужещи от щабовете на 55-ти инженерен полк и 54 инженерен батальон, командирите на формирования от батальона, както и  полковник Йордан Йорданов от Командването на Сухопътните войски.
 
07.06.2017
На 06 юни в ПГ „Иван Хаджигенов” в град Казанлък бе създаден клуб по интереси „Приятели на армията”. Главните сержанти на батальони от състава на 61 Стрямска механизирана бригада, район Казанлък, представиха пред учениците основните цели, структура и задачи на клуба. Те разказаха за направленията, в които ще се провеждат занятията - отбрана; действия в „специфична среда”; инженерно и медицинско осигуряване; действия при стихийни бедствия, пожар, наводнение, земетресение и промишлени аварии; родолюбиво и патриотично възпитание.
Срещата премина при голям интерес не само от страна на учениците, но и от страна на директора на училището и учителите. Средношколците  заявиха желание и готовност за дейно участие в клуба.
05.06.2017
Военнослужещи от състава на военните формирования 52590 и 54100 от гарнизон Ямбол участваха днес, 05.06.2017 г., в честването  на празника на град Ямбол.
С тържествен ритуал за издигане знамената на Република България, на община Ямбол и на Европейския съюз, на градския площад военнослужещите, заедно с представители на държавната и местната власт, на военнопатриотичните организации, жители и гости на градa, отбелязаха празника, обединени в желанието, действията и усилията за съвременна европейска община, за общество за мир и просперитет на  Република България. 
Ритуалът бе командван от капитан Тони Тонов от военно формирование 52590 – Ямбол.
05.06.2017
В продължение на един месец – от края на м. април до края на м. май 2017 г. в Центъра на МВР за професионална квалификация – гр. Монтана се проведе обучение по програма за подготовка на формирования за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия от състава на Сухопътните войски. Занятията се извършват съвместно с  Главна и Регионална дирекции „Пожарна безопасност и защита на населението” на МВР по следните теми: Обучение по издирване и спасяване на пострадали при наводнения и в бързо течащи води; Обучение за дейности при инциденти с радиоактивни материали и опасни вещества; Обучение по издирване и спасяване на пострадали в затворени пространства при разрушаване на сгради и съоръжения от природни бедствия, техногенни фактори и терористична дейност.
Целта на програмата е да се придобият теоретични знания и практическа подготовка по  прилагането на съвременните стандарти  в посочените дейности.
Обучението завърши с ... още
02.06.2017
За периода април– май 2017 г. модулни формирования за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия (ФОППБ) от състава на различни военни формирования от Сухопътните войски разузнаха и унищожиха следните невзривени боеприпаси:
            - 1 бр. артилерийски снаряд, открит на 27.03.2017 г в местността „Шишманово кале” край с. Доспей, общ. Самоков;
                       - 1 бр. мина за минохвъргачка открита на 02.04.2017 г.  при обработване на нива в землището на с. Долно Дряново, общ. Гърмен, обл. Благоевгра;
                       - 1 бр. мина за минохвъргачка, открита на 03.04.2017 г. на 4 км. южно от с. Кирилово, обл. Стара Загора;
1 ... още
Copyright © 2017 Сухопътни войски. Всички права запазени