На 11.07.2013 г. комисия от дирекция „Операции и подготовка” от Щаба на отбраната посети военно формирование 28330 – Смолян. Комисията в състав полковник Димитър Димитров – За началник на отдел „Бойна готовност и мобилизационно развръщане” и подполковник Станимир Атанасов – главен експерт в отдел „Бойна готовност и мобилизационно развръщане” направи проверка на 2 „Формирования за овладяване и преодоляване на последствията при бедствия” (ФОППБ). Целта на проверката бе да се провери планирането, нивото на подготовка, състоянието на техниката и имуществата заделени за използване от ФОППБ.

Командирът на в.ф. 28330 – Смолян подполковник Димитър Кацаров изнесе брифинг за дейността на модулните формирования във в.ф. 28330. В хода на проверката бяха проверени всички документи, регламентиращи дейността на ФОППБ, направен бе оглед на техниката и оборудването.

Комисията изказа своята положителна оценка за дейността на ФОППБ във в.ф. 28330 – Смолян и даде добра оценка за съвместните мероприятия реализирани с областна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”.

През последните 5 години ФОППБ от в.ф. 28330 – Смолян са действали общо 8 пъти.

Обърнато беше внимание и на факта, че формированието поддържа отлични отношение с местната власт и службите по защита на населението от бедствия и аварии.

Copyright © 2018 Сухопътни войски. Всички права запазени