В присъствието на началника на отбраната генерал-лейтенант Андрей Боцев, командващия на СКС генерал-лейтенант Любчо Тодоров, заместник-командващия на ВВС бригаден генерал Петьо Мирчев, представители на Инспектората на МО и Щаба на ВМС, ръководството на Сухопътните войски и командирите на всички военни формирования днес, 19 януари, се проведе анализ на подготовката на Сухопътните войски през 2017 г.

„Основните планирани мероприятия през годината са изпълнени. Въпреки съпътстващите ни трудности, резултатите от нашата дейност са положителни и това ни дава повод да отчетем годината като успешна. Формированията от родовете войски са сглобени, поддържат съществуващите оперативни способности за постигане на заповяданите цели в целия спектър от мисии и задачи. С усилията, старанието, професионализма на всеки един от състава на Сухопътните войски затвърдихме постигнатите способности, запазихме ръста на подготовка и оперативната съвместимост на щабовете и военните формирования за изпълнение на задачи по трите мисии на въоръжените сили” каза командирът на Сухопътните войски генерал-майор Михаил Попов в обръщението си към участниците във форума.

Подготовката на Сухопътните войски през 2017 година се проведе съгласно плановете и бе съсредоточена върху повишаване ефективността в процеса на планиране на операциите и създаване на необходимите условия за реализиране на възложените на формированията задачи и постигане на желаните крайни резултати.

С механизираните, танковите и алпийските формирования бяха проведени общо 34 ТУ, ТУ с БС и ТСпУ.  Разузнавателните формирования проведоха 5 ротни тактико-специални учения, 2 полеви обучения и 3 полеви лагера. Артилерийските формирования проведоха 7 тактически учения с батарея и 9 тактически учения с бойни стрелби с батарея и тренировки по стрелба и управление на огъня.

 Формированията за ПВО на Сухопътните войски проведоха 2 ТУ със зрдн и 10 (батарейни (ротни) ТУ (ТСпУ), бойни стрелби по въздушни цели на Зенитен полигон на ВВС „Шабла” със ЗРК „ОСА”, ПЗРК „Стрела-2М” и ЗАК „ЗУ-23-2”. Формированията за ЯХБЗ и Е осъществиха 5 ротни тактико-специални учения (РТСУ), а инженерните - 12 полеви лагери и 12 тактико - специални учения. Планирани и проведени бяха 9 тактико-специални учения с формированията за КИП(комуникационно-информационна поддръжка), 12 тактико-специални учения с логистичните формирования, както и 4 тактико-специални учения с осигуряващите и щабните формирования.

Генерал-майор Попов акцентира на успешното участие на военнослужещи от Сухопътните войски в многонационалното учение с висока видимост „SABER GUARDIAN - 2017” и в редица съвместни подготовки и многонационални учения в чужбина, като „SABER JUNCTION - 17” „RAPID TRIDENT – 17, „PLATINUM EAGLE”, „PLATINUM WOLF 17”, „SUMMER SHIELD 17“,„AGILE SPIRIT 17”,Тракийски орел 2017”, „Ramstein Guard 9”, „Collector’s Item”, „Joint Flight Training” и др., както и сертифицираните формирования,  декларирани за силите на НАТО и ЕС и за участие в операции и мисии зад граница.

Приоритет в работата на всички командни нива и през изминалата година беше подготовката на формированията за изпълнение на задачи по мисия „Подкрепа на международния мир и сигурност”, като програмите бяха съобразени със спецификата на изпълняваните от  контингентите задачи и натрупания досега опит в мисии.

Командирът припомни и приноса на Сухопътните войски при изпълнение на задачите по третата мисия „Принос към националната сигурност в мирно време”.

В оказването на помощ на населението в тежки зимни условия и при потушаването на пожари са участвали 832 военнослужещи със 111 броя техника.  Ежедневно формирования участват в дейностите по откриване и унищожаване на невзривени високорискови боеприпаси във всяко кътче на страната. Само за изминалата година 415 военнослужещи със 146 единици техника са участвали в 82 мероприятия, като към момента унищожените чрез взривяване боеприпаси възлизат на 15 854 броя.

От месец април 2015 г. формирования от състава на Сухопътните войски участват в операция по логистична поддръжка при осъществяване на стратегическа дейност по охрана на българо-турската граница за противодействие на миграционния натиск от структурни звена на Министерството на вътрешните работи и от месец юли 2016 г. -  в операция за оказване на съдействие на МВР при изпълнение на допълнителни задачи при масово навлизане на чужденци на територията на Република България.

В своето изказване началникът на отбраната генерал-лейтенант Андрей Боцев изрази задоволство от успешното изпълнение на задачите от командирите на военни формирования от състава на Сухопътните войски, „които, въпреки условията на недокомплект с личен състав изпълняват достойно своите задължения“.

В края на анализа командирът очерта основните направления за дейността през 2018 г.

Copyright © 2018 Сухопътни войски. Всички права запазени