От 13 до 17.03.2016  г. в района на 55-ти инженерен полк - Белене се проведе конференция с екипите за обезвреждане на невзривени бойни припаси /EOD екипите/ от състава на Сухопътните войски.

За тези няколко дни бяха преминати теоретични и практически занятия с цел уеднаквяване действията на екипите, усвояването и прилагането на стандартните и оперативни процедури и инструкции за действия при разузнаване и унищожаване на невзривени бойни припаси и импровизирани взривни устройства. В хода на практическите занятия бяха отработени задачи по неутрализиране на невзривени бойни припаси.

             Отговорник по цялостната организация и провеждане на мероприятието бе заместник-командирът на 55-ти инженерен полк подполковник Иван Тишков, а общ отговорник на занятията - командирът на взвода за унищожаване на невзривени бойни припаси и импровизирани взривни устройства капитан Мартин Станчев.

За оказване на методическа помощ и контрол на занятията по време на конференцията присъстваха началникът на сектор „Подготовка на инженернитe формирования” в командването на Сухопътните войски полковник Йордан Йорданов и подполковник Петко Петков -  старши експерт в сектора.

Copyright © 2018 Сухопътни войски. Всички права запазени